DCSIMG

 הודעות לתקשורת 

 הודעות לתקשורת 

לאומי מוזיל עמלות בגין ריבוי פעולות בכספומטים ביום עסקים אחד

1.3.2016

 

בעקבות השימוש ההולך וגובר במכשירים לשירות עצמי בסניפי לאומי לצורך ביצוע פעולות בנקאיות, לצד סגירת חלק ממתחמי הטלרים בסניפי הבנק, החליט לאומי להוזיל את העמלות בגין ריבוי פעולות במכשירי הכספומט של הבנק במהלך יום עסקים אחד.


בתוך כך, לאומי מודיע כי לקוחות אשר יבצעו מספר משיכות מזומן בכספומטים של הבנק במהלך יום עסקים אחד, יחוייבו בעמלת פעולה בערוץ ישיר אחת בלבד (בסך 1.65 ₪). המהלך תקף גם עבור הפקדות מזומן בכספומטים של לאומי במהלך יום עסקים אחד.