האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies ועל מדיניות הפרטיות המעודכנת יש ללחוץ כאן.

 מידע כלכלי 

 מידע כלכלי 

הטבות בעמלות פקיד ללקוחות בעלי מוגבלויות

לידיעתכם: לקוח שהוא אדם בעל מוגבלות* זכאי ל-4 פעולות ע"י פקיד בחודש במחיר של פעולה בערוץ ישיר. זכאות כאמור של אדם בעל מוגבלות תחל ב-1 בחודש שלאחר הצגת תעודה או אישור כנדרש.

 

* "אדם בעל מוגבלות"- כהגדרתו בכללי הבנקאות (שירות ללקוח) (עמלות), תשס"ח – 2008 - הוא לקוח שהציג לבנק אישור ממשרד הביטחון או מהמוסד לביטוח לאומי, לפיו הוא סובל מנכות בשיעור של 40% או יותר.

(יוער, כי בנוסף ללקוח בעל מוגבלות (כהגדרתו לעיל), גם לקוח שאינו מחזיק כרטיס למשיכת מזומן ולקוח שהוא אזרח ותיק, זכאים ל-4 פעולות ע"י פקיד בחודש במחיר של פעולה בערוץ ישיר)/

 

באפשרותכם לצפות בהטבה כפי שהיא מופיעה בתעריפי העמלות - מופיע תחת "הערות/מידע נוסף" בסעיף הראשון שבטבלה.