האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies והסרתם לחץ כאן.

 מידע כלכלי 

 מידע כלכלי 

הטבות בעמלות פקיד ללקוחות בעלי מוגבלויות

לידיעתכם: לקוח שהוא אדם בעל מוגבלות* זכאי ל-4 פעולות ע"י פקיד בחודש במחיר של פעולה בערוץ ישיר. זכאות כאמור של אדם בעל מוגבלות תחל ב-1 בחודש שלאחר הצגת תעודה או אישור כנדרש.

 

* "אדם בעל מוגבלות"- כהגדרתו בכללי הבנקאות (שירות ללקוח) (עמלות), תשס"ח – 2008 - הוא לקוח שהציג לבנק אישור ממשרד הביטחון או מהמוסד לביטוח לאומי, לפיו הוא סובל מנכות בשיעור של 40% או יותר.

(יוער, כי בנוסף ללקוח בעל מוגבלות (כהגדרתו לעיל), גם לקוח שאינו מחזיק כרטיס למשיכת מזומן ולקוח שהוא אזרח ותיק, זכאים ל-4 פעולות ע"י פקיד בחודש במחיר של פעולה בערוץ ישיר)/

 

באפשרותכם לצפות בהטבה כפי שהיא מופיעה בתעריפי העמלות - מופיע תחת "הערות/מידע נוסף" בסעיף הראשון שבטבלה.