DCSIMG
האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies והסרתם לחץ כאן.

 מבנה ארגוני 

 מבנה ארגוני 

מבנה ארגוני בנק לאומי לישראל בע"מ

בנק לאומי לישראל, בע"מ
 • דירקטוריון – יו"ר דוד ברודט
  • מזכיר הקבוצה – ליבנת עין-שי וילדר, עו"ד
 • מנהל כללי ראשי – רקפת רוסק עמינח, רו"ח * 
 • חטיבת ביקורת פנימית – שרון גור
 • חטיבת ייעוץ משפטי  עירית רוט, עו"ד *
  • מערך ציות ואכיפה - ליאת שוב, רו"ח
 • חטיבת לאומי טכנולוגיות – שי בסון *
  • מערך CTO, CDO ותשתיות – אילן בוגנים *
 • חטיבה עסקית – שמוליק ארבל *
  • מערך מסחרי רונן מורי
  • מערך עסקי – יעל כפיר-מזר
  • מערך בניה ונדל"ן – דפנה לנדאו
  • מערך לאומי טק - יפעת אורון זידמן
 • חטיבת אסטרטגיה ורגולציהחנן פרידמן, עו"ד *
 • חטיבת שוקי ההון – רונן אגסי, רו"ח *
 • חטיבת משאבי אנוש – הילה ערן-זיק *
 • חטיבה פיננסית – עומר זיו, רו"ח *
  • ​חטיבת חשבונאות – שלמה גולדפרב, רו"ח *
 • חטיבה בנקאית – דני כהן *
  • מערך עסקים קטנים – דוד וקנין
  • מערך קמעונאות – ענת דריאל
  • מערך פרימיום – אביבית קליין
  • מערך בנקאות פרטית – שאול שניידר
  • מערך משכנתאות – אמיר לזר
  • חטיבת תפעול (בהקמה)
 • החטיבה לבנקאות דיגיטלית – תמר יסעור *
 • חטיבת ניהול סיכונים – בשמת בן-צבי, רו"ח *
  • ​מערך סיכוני אשראי – אתי סמוחה
  • מערך אשראים מיוחדים – קרטנשטיין ענת

 

* חברי הנהלה