האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies ועל מדיניות הפרטיות המעודכנת יש ללחוץ כאן.

 עדכון מסגרת אשראי 

 עדכון מסגרת אשראי 

הבהרות

  • המסגרת שתאושר תבטל ותבוא במקום מסגרת האשראי השוטפת הקיימת וכל מסגרת אשראי שהוקצתה.חד-צדדית ע"י הבנק, החל ממועד הקצאת מסגרת האשראי החדשה.
  • מועד הקצאת האשראי הינו יום אישור הבקשה, למעט אם אינו יום עסקים, שאז יחול ביום העסקים הבא.
  • תוקף המסגרת לטווח של עד שנה.
  • בהתאם לגובה הזכאות
  • שינוי המסגרת אינו כרוך בעמלה / שינוי המסגרת ניתן ללא עלות
  • ניהול מסגרת אשראי בחשבון כרוך בעמלה רבעונית של 12 ש"ח
  • אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.