DCSIMG

 קופת התגמולים והפיצויים של עובדי לאומי 

 קופת התגמולים והפיצויים של עובדי לאומי 

עדכון פרטים אישיים

איך ניתן לעדכן פרטים אישיים?

באפשרותך לעדכן פרטים אישיים (שם, כתובת מגורים, דוא"ל, טלפון) באמצעות מילוי טופס עדכון פרטים אישיים טופס עדכון פרטים אישיים ולשלוח אותו אלינו חזרה באחת מהדרכים:
: