האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies ועל מדיניות הפרטיות המעודכנת יש ללחוץ כאן.

 המדריך ליצואן 

 המדריך ליצואן 

הבהרות

  • החומרים, התכנים ו/או המידע המתפרסמים בדף זה או בדפים המקושרים אליו ("המידע") התקבלו בחלקם מצדדים שלישיים, לרבות מאתרים אחרים והם עשויים להשתנות מזמן לזמן.
  • המידע אינו מהווה הצעה ו/או ייעוץ כלליים ו/או המתחשבים בנתונים ובצרכים המיוחדים שלך לרכישה ו/או ביצוע השקעות, פעולות ו/או עסקאות כלשהן, ואין בו משום המלצה ו/או חוות דעת ו/או תחליף לשיקול דעתך העצמאי והוא מפורסם כמידע כללי בלבד. אין להסתמך באופן בלעדי על המידע. השימוש שהינך עושה במידע, והסתמכותך עליו הינה על דעתך בלבד ובאחריותך הבלעדית ולא תקום לך כל טענה בגין תוצאות ההסתמכות הנ"ל כלפי קבוצת לאומי וקבוצת לאומי לא תהיה אחראית לשימוש ולפעולות שתבחר לבצע על בסיס המידע ו/או לכל נזק ישיר או עקיף שייגרם לך כתוצאה מהשימוש במידע ומהסתמכותך עליו.
  • מתן השירותים המוצעים במסגרת דף זה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של בנק לאומי. הבנק יהיה רשאי לשנות את התנאים בכל עת על פי שיקול דעתו הבלעדי. פרטים מלאים ומחייבים בסניפי לאומי.
  • לחיצה על האייקון שכותרתו "סיוע ליצואן המתחיל  - מכון היצוא" תעביר אותך לאתר חיצוני של מכון היצוא הישראלי. הגלישה והשימוש באתר זה הינה באחריותך הבלעדית. קבוצת לאומי אינה אחראית לתכנים ו/או לשירותים ו/או לפרסומים כלשהם המופיעים באתר זה או המקושרים אליו, לרבות הנגשתם בהתאם לדרישות החוק. הגלישה והשימוש באתר מכון היצוא הישראלי כפופה לתנאי מדיניות הגנת הפרטיות של אותו אתר ולבנק לאומי אין מעורבות ו/או שליטה כלשהי על תנאים אלה ו/או על פעילות אתר זה ו/או על הסיכונים הנוגעים לשימוש בו; האחריות המלאה על שימוש באותו אתר הינה עליך. מומלץ לעיין ולקרוא את מדיניות הפרטיות של אתר זה לפני תחילת השימוש בו.