האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies והסרתם לחץ כאן.

ב – 14.10.2020 ייכנס לתוקף חוק שירותי תשלום התשע"ט – 2019

לקראת כניסתו לתוקף של החוק חל עדכון בחוברת התנאים הכלליים לניהול חשבון.

 

הנוסח המלא והמחייב של העדכון להלן הנוסח המלא והמחייב של העדכון >>
 דף מידע הכולל מידע רלבנטי לאור החוק בנוסף מצורף דף מידע הכולל מידע רלבנטי לאור החוק >>