האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies והסרתם לחץ כאן.

 מסלולים ומוצרים 

 מסלולים ומוצרים 

רוכשים דירה בפרויקט בליווי פיננסי של לאומי? בלאומי למשכנתאות תוכלו ליהנות מחבילת הטבות מיוחדת

להגשת בקשה דיגיטלית למשכנתא

 

 

 

 • 75% הנחה בדמי פתיחת תיק המשכנתא
 • פטור משמאות לדירה בפרויקט
 • משכנתא דיגיטלית - אפשרות להגיש בקשה למשכנתא מהמחשב או מהנייד ולנהל את כל תהליך המשכנתא בליווי יועץ אישי של הבנק. אפשרות להעמדת ההלוואה ללא צורך בהגעה לסניף לאורך כל התהליך, לרבות חתימה על מסמכי המשכנתא הסופיים – משכנתא "טוטאל דיגיטל" >>.
 • זכאות דיגיטלית - לרוכשי דירה ראשונה:  אפשרות להגיש בקשה לתעודת זכאות למשכנתא בסיוע משרד הבינוי והשיכון בלי לצאת מהבית, דרך טופס דיגיטלי >>
 • פטור מדמי הנפקת תעודת זכאות
 • חלופות לדחיית תשלומי ההלוואה:
  • דחיית תשלומי הקרן (גרייס חלקי) לתקופה של עד 3 שנים עם אפשרות למימוש הדחייה במועד על פי בחירתכם
   או
  • דחיית  תשלומי הקרן והריבית (גרייס מלא) לתקופה של עד שנתיים במועד תחילת תשלום המשכנתא.
 • הלוואת בוליט (גישור) לתקופה של עד 15 שנים – להלוואה בסכום של עד 200,000 ₪ או 15% משווי הנכס המשועבד, הנמוך מבניהם
 • הלוואה עם הטבה בריבית - עד 50,000 ש"ח בריבית שנתית של P-1.59% עד 25 שנה
 • הלוואת "מתחדשים" - בתנאים מצויינים ללקוחות מעבירי משכורת בלאומי עד 100,000 ש"ח ב-100 תשלומים


*העמדת ההלוואות ו/או הגרייס (המלא ו/או החלקי) ו/או הבוליט ו/או הלוואת "מתחדשים" ותנאיהם, לרבות אפשרות מימוש הגרייס החלקי במועד הרלוונטי, כפופים לאישור הבנק ולקריטריונים שנקבעו על ידו I אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל I המוצרים וההטבות בתוקף  בתנאי העמדת מלוא ההלוואות בפועל על ידי הבנק עד ליום 31.12.2020 I פרסום זה אינו מהווה התחייבות להעמדת אשראי I פטור משמאות - כנגד הסתמכות על השמאות המבוצעת מטעם בנק לאומי במסגרת ליווי הפרויקט I גרייס מלא ו/או גרייס חלקי- בהלוואת מכספי בנק בלבד, למעט בהלוואות בוליט. הסכומים שיידחו, בצירוף ריבית והצמדה, ייפרסו על פני יתרת תקופת ההלוואה. ניתן לבחור אחת מבין האפשרויות לדחיית תשלומי ההלוואה - גרייס מלא או גרייס חלקי. גרייס חלקי - דחיית תשלומי הקרן ללא דחיית תשלומי הריבית, הפרשי ההצמדה והתשלומים הנלווים (לרבות, אך לא רק, עמלות ו/או אגרות ו/או פרמיות ביטוח). גרייס מלא - דחיית תשלומי הקרן והריבית ללא דחיית התשלומים הנלווים האמורים לעיל. הגרייס החלקי יינתן פעם אחת בלבד, ברצף, לתקופה של עד שלוש שנים, ויתחיל לפני תום המחצית הראשונה של תקופת ההלוואה שניתנה לתקופה הקצרה ביותר מתוך כלל ההלוואות מכספי בנק ואשר אינה הלוואה מסוג בוליט. I הלוואת בוליט - במסלולים שאינם צמודי מדד. בהלוואת בוליט הריבית בגין ההלוואה והתשלומים הנלווים בה (כך למשל עמלות ו/או אגרות ו/או פרמיות ביטוח) משולמים בתשלומים חודשיים ורצופים, ואילו קרן ההלוואה משולמת בתשלום חד פעמי במועד התשלום האחרון של ההלוואה I הלוואה עם ההטבה בריבית - מסלול הלוואה בריבית פריים על בסיס שפיצר. סכום ההלוואה בריבית זו לא יעלה על 25% מסך ההלוואות בכל שחרור (ובכפוף להוראות בנק ישראל). בכל מקרה שיעור הריבית לא יפחת מ 0% I הלוואת מתחדשים: ההלוואה מיועדת לאוכלוסיית הלקוחות הפרטיים הזכאים, שלוקחים משכנתא בלאומי למשכנתאות, ובעלי חשבון פעיל עם משכורת בבנק לאומי (לקוחות קיימים וחדשים).