האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies ועל מדיניות הפרטיות המעודכנת יש ללחוץ כאן.

 מסלולים ומוצרים 

 מסלולים ומוצרים 

רוכשים דירה בפרויקט בליווי פיננסי של לאומי? בלאומי למשכנתאות תוכלו ליהנות מחבילת הטבות מיוחדת

להגשת בקשה דיגיטלית למשכנתא

 

 

 

  • 75% הנחה בדמי פתיחת תיק המשכנתא
  • פטור משמאות לדירה בפרויקט
  • משכנתא דיגיטלית - אפשרות להגיש בקשה למשכנתא מהמחשב או מהנייד ולנהל את כל תהליך המשכנתא בליווי יועץ אישי של הבנק. אפשרות להעמדת ההלוואה ללא צורך בהגעה לסניף לאורך כל התהליך, לרבות חתימה על מסמכי המשכנתא הסופיים – משכנתא "טוטאל דיגיטל" >>.
  • זכאות דיגיטלית - לרוכשי דירה ראשונה:  אפשרות להגיש בקשה לתעודת זכאות למשכנתא בסיוע משרד הבינוי והשיכון בלי לצאת מהבית, דרך טופס דיגיטלי >>
  • פטור מדמי הנפקת תעודת זכאות
  • אפשרות לדחיית תשלומי הקרן (גרייס חלקי) - דחיית תשלומי הקרן (גרייס חלקי) לתקופה של עד 3 שנים, במועד תחילת תשלום המשכנתא
  • הלוואת בוליט (גישור) לתקופה של עד 15 שנים – להלוואה בסכום של עד 200,000 ₪ או 15% משווי הנכס המשועבד, הנמוך מבניהם
  • מסלול הלוואת משכנתא עם הטבה בריבית - עד 100,000 ₪ בריבית מועדפת


*העמדת ההלוואה ו/או הגרייס החלקי ו/או הבוליט ו/או מסלול הלוואת משכנתא עם ההטבה בריבית ותנאיהם כפופים לאישור הבנק ולקריטריונים שנקבעו על ידו > אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל > המוצרים וההטבות בתוקף בתנאי העמדת מלוא ההלוואות בפועל על ידי הבנק עד ליום 31.12.2021> פרסום זה אינו מהווה התחייבות להעמדת אשראי > טוטאל דיגיטל - הפרטים המלאים באתר הבנק > גרייס חלקי - דחיית תשלומי קרן ההלוואה בלבד, ללא דחיית תשלומי הריבית, הפרשי ההצמדה והסכומים הנלווים (לרבות, אך לא רק, עמלות ו/או אגרות ו/או פרמיות ביטוח). הסכומים שיידחו בצירוף ריבית והפרשי הצמדה, ייפרסו על פני יתרת תקופת ההלוואה. בהלוואות מכספי בנק בלבד, למעט בהלוואות בוליט > הלוואת בוליט - במסלולים שאינם צמודי מדד. בהלוואת בוליט הריבית בגין ההלוואה והתשלומים הנלווים בה (כך למשל עמלות ו/או אגרות ו/או פרמיות ביטוח) משולמים בתשלומים חודשיים ורצופים, ואילו קרן ההלוואה משולמת בתשלום חד פעמי במועד התשלום האחרון של ההלוואה > מסלול הלוואת משכנתא עם הטבה בריבית - בכפוף לתנאים כפי שיהיו מעת לעת בבנק > פטור משמאות - כנגד הסתמכות על השמאות המבוצעת מטעם בנק לאומי במסגרת ליווי הפרויקט