האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies ועל מדיניות הפרטיות המעודכנת יש ללחוץ כאן.

 שוק ההון בלאומי 

 שוק ההון בלאומי 

תמהילי השקעות אפשריים

תמהיל השקעות (Asset Allocation) – מציע למשקיע דרך אופטימלית לפיזור תיק ההשקעות שברשותו לשם מיקסום התשואה תוך הקטנת הסיכון.

 

במסגרת מערכת BEST INVEST מוצעים ללקוח תמהילי השקעות המומלצים ע"י לאומי, הלוקחים בחשבון את רמת הסיכון לה מוכן הלקוח להיחשף ואת טווחי ההשקעה שלו.

 

להלן מספר תמהילי השקעה המתאימים לסוגי לקוחות שונים ובעלי אופק השקעה שונה: 

  • תיק סולידי - מתאים ללקוח שונא סיכון בעל טווח השקעה של 2-5 שנים. קיימת מגבלה על אחוז אחזקת המניות בתיק (לא יעלה על 20%).
  • תיק מאוזן - מתאים ללקוח בעל רמת סיכון בינונית וטווח השקעה של 2-5 שנים. קיימת מגבלה על אחוז אחזקת המניות בתיק (לא יעלה על 30%).
  • תיק דינמי - לקוח ברמת סיכון גבוהה והשקעה ארוכת טווח. קיימת מגבלה על אחוז אחזקת המניות בתיק (לא יעלה על 50%).
     

תמהיל השקעות מומלץ:

אפיק תיק סולידי תיק מאוזן תיק דינמי
פקדונות שקליים ומק"מ עד 3 חודשים 7% 5% 3%
ממשלתי שקלי ריבית קבועה 16% 10% 6%
ממשלתי שקלי ריבית משתנה 0% 0% 0%
ממשלתי צמוד מדד ריבית קבועה 16% 6% 6%
אג"ח קונצרני שקלי ריבית קבועה 8% 7% 6%
אג"ח קונצרני שקלי ריבית משתנה 5% 4% 4%
אג"ח קונצרני צמוד מדד 22% 22% 14%
אג"ח בחו"ל (כולל קונצרני צמוד מט"ח ועו"ש מט"ח) 10% 16% 16%
מניות בישראל 3% 10% 18%
מניות בחו"ל 3% 12% 22%
סחורות 0% 0% 0%
אחר* 10% 8% 5%
סה"כ 100% 100% 100%

 

*אחר - מוצרי שוק ההון שאינם מקבלים התייחסות במסגרת אפיקי ההשקעה העיקריים, אך מסוקרים על ידנו, לדוגמה: מוצרים מובנים עם הבטחת קרן.

 

לקבלת ייעוץ המותאם לצרכים האישיים, ניתן לפנות ליועצי השקעות מורשים בסניפי לאומי.

 


 

לתשומת לב הגולשים באתר, לרבות מנהלי קרנות נאמנות:

השימוש באתר כפוף להוראות ולתנאים המפורטים בהיבטים המשפטיים. מבלי לגרוע מהאמור בהיבטים המשפטיים, מודגש כי התמהילים המוצגים כאן מבוססים, בין היתר, על מודלים תיאורטיים, העשויים להשתנות מעת לעת על פי שיקול דעתו הבלעדי של הבנק, ואינם מהווים המלצה ו/או ייעוץ, המתחשבים בנתונים ובצרכים המיוחדים שלך לרכישה ו/או לביצוע השקעות, פעולות ו/או עסקאות כלשהן. אין בתמהילים משום המלצה ו/או חוות דעת ו/או תחליף לשיקול דעתך העצמאי. כל הסתמכות על המידע המוצג נעשית על אחריותך בלבד.

מטבע הדברים, התמהילים עשויים להשתנות מעת לעת, ושינויים כאלה לא בהכרח ימצאו ביטוי מיידי באתר.

לפני ביצוע רכישה ו/או השקעה ו/או פעולה ו/או עסקה כלשהי, מומלץ לפנות ליועץ השקעות.