DCSIMG

 בנקאות באינטרנט 

 בנקאות באינטרנט 

מסגרת האשראי השוטפת בחשבון העו"ש שלך לא מספיקה? לאומי דיגיטל מאפשר לכם להגדיר אותה מחדש.

 

איך עושים זאת?

  • לאחר הכניסה לחשבון יש לבחור בתפריט עו"ש ושם בהקצאת מסגרת אשראי.
  • שימו לב: במידה וברשותכם יותר מחשבון אחד המצורף לשירות, בחרו בחשבון בו אתם מעוניינים לבצע את העידכון ולאחר מכן עקבו אחר ההוראות.

 

 

  

לתשומת לבך:

  • המסגרת שתאושר תבטל ותבוא במקום מסגרת האשראי השוטפת הקיימת וכל מסגרת אשראי שהוקצתה.
    חד-צדדית ע"י הבנק, החל ממועד הקצאת מסגרת האשראי החדשה.
  • מועד הקצאת האשראי הינו יום אישור הבקשה, למעט אם אינו יום עסקים, שאז יחול ביום העסקים הבא.
  • אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.