האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies והסרתם לחץ כאן.

 פקדונות במטבע חוץ 

 פקדונות במטבע חוץ 

שיעורי המס על רווחים בפקדונות מט"ח

סוג החשבון / הלקוח שיעור המס נתונים נוספים
פמ"ח תושב ישראל יחיד 25% אין
פמ"ח תושב ישראל תאגיד 23% החל משנת 2018 עפ"י מועד תשלום הרווח
פמ"ח פיצויים פטור כל עוד מקבל הפיצויים או בן/בת זוגו בחיים. אחרת- כמו תושב ישראל יחיד
פמ"ח עולה חדש / תושב ארעי פטור ל-20 שנה
מתאריך העלייה ארצה
1.בתנאי שהפקדון מופקד לתקופה של 3 חודשים ומעלה.
2. המקור: כספים שהיו לו בחו"ל, לפני העלייה
3. כפוף להצהרה
פמ"ח תושב חוזר פטור ל-5 שנים
מתאריך הכניסה ארצה
1. המקור: כספים שהיו לו בחו"ל, לפני שחזר לישראל.
2. כפוף להצהרה
פת"ח תושב חוץ פטור 1. כפוף להצהרה
2. בהצהרה מפורטים כמה סייגים

 

 

הבהרות

  • שיעורי המס המפורסמים באתר זה הינם לצורך ניכוי מס במקור בלבד, ואין להסתמך על מידע זה לצורך קביעת חבות המס הסופית.  
  • כל העסקאות המבוצעות באמצעות הבנק נתונות לשומה על ידי רשות המסים בישראל.
  • חבות המס הסופית תיקבע על ידי רשות המיסים.
  • הפרסום באתר זה אינו מהווה הצעה ו/או ייעוץ המתחשבים בנתונים המיוחדים של הלקוח לעניין ניכוי מס במקור ו/או ביצוע השקעות, פעולות ו/או עסקאות כלשהן, ואין בו משום המלצה ו/או חוות דעת ו/או תחליף לייעוץ מקצועי בנושא מס.
  • בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע באתר לבין המידע המצוי בידי קבוצת לאומי ו/או המופיע בפרסומים רשמיים, יקבע המידע המצוי בידי קבוצת לאומי ו/או בפרסומים הרשמיים, לפי העניין.
  • קבוצת לאומי אינה אחראית לנזקים כלשהם העלולים להיגרם עקב שימוש באתר ו/או במידע המוצג בו.