DCSIMG

 חברי הנהלת הבנק 

 חברי הנהלת הבנק 

עומר זיו

רו"ח עומר זיו מכהן כראש החטיבה הפיננסית של בנק לאומי החל מספטמבר 2016.
טרם הצטרפותו ללאומי, כיהן זיו במשך שש שנים כסמנכ"ל כספים ומשנה למנכ"ל בפניקס אחזקות ובחברות בנות בקבוצה. לפני כן כיהן כחשבונאי ראשי של קבוצת מגדל וקודם לכן שימש כסגן מנהל מחלקת תאגידים ברשות לניירות ערך.

 

זיו הינו בוגר תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות מהאוניברסיטה העברית, בוגר תואר שני במנהל עסקים מהאוניברסיטה העברית, וכן בוגר אקטואריה מאוניברסיטת חיפה.