DCSIMG
האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies והסרתם לחץ כאן.

 חברי הנהלת הבנק 

 חברי הנהלת הבנק 

רונן אגסי

רו"ח רונן אגסי הצטרף להנהלת לאומי בראשית 2017, כראש חטיבת שוקי הון.


בטרם הצטרפותו לשורות לאומי, אגסי כיהן במגוון תפקידי ניהול בקבוצת הראל, לרבות מנכ"ל הראל השקעות ומנהל חטיבת הכספים והמשאבים. לפני כן כיהן אגסי כחשב קבוצת מגדל וכמנהל חשבות ניירות ערך והשקעות.


אגסי הינו בוגר תואר ראשון בחשבונאות ומנהל עסקים מהמרכז האקדמי המכללה למינהל.