DCSIMG

 חברי הנהלת הבנק 

 חברי הנהלת הבנק 

רונן אגסי

רו"ח רונן אגסי הצטרף להנהלת לאומי בראשית 2017, כראש חטיבת שוקי הון.


בטרם הצטרפותו לשורות לאומי, אגסי כיהן במגוון תפקידי ניהול בקבוצת הראל, לרבות מנכ"ל הראל השקעות ומנהל חטיבת הכספים והמשאבים. לפני כן כיהן אגסי כחשב קבוצת מגדל וכמנהל חשבות ניירות ערך והשקעות.


אגסי הינו בוגר תואר ראשון בחשבונאות ומנהל עסקים מהמרכז האקדמי המכללה למינהל.