DCSIMG

 חברי הנהלת הבנק 

 חברי הנהלת הבנק 

שמוליק ארבל

שמוליק ארבל מכהן כראש החטיבה העסקית מסחרית של לאומי מיוני 2018. בטרם מינויו כיהן ארבל כראש המערך המסחרי בחטיבה ובראשית 2017 מונה כחבר הנהלת הבנק. לפני כן מילא שורה של תפקידים בכירים בקבוצת לאומי, לרבות מנהל הסניף המרכזי, משנה למנכ"ל בנק לאומי ארה"ב, דירקטור בלאומי קארד וראש סקטור כימיה ואנרגיה בחטיבה העסקית.

 


 

ארבל הינו בעל תואר ראשון בניהול וכלכלה, ותואר שני במנהל עסקים, שניהם מאוניברסיטת תל אביב.