DCSIMG

 חברי הנהלת הבנק 

 חברי הנהלת הבנק 

שמוליק ארבל

שמוליק ארבל מכהן כראש המערך המסחרי בבנק לאומי, שהינו חלק מהחטיבה העסקית מסחרית. בראשית 2017 מונה ארבל כחבר הנהלה בבנק. לפני כן מילא שורה של תפקידים בכירים בקבוצת לאומי, לרבות מנהל הסניף המרכזי, משנה למנכ"ל בנק לאומי ארה"ב, דירקטור בלאומי קארד וראש סקטור כימיה ואנרגיה בחטיבה העסקית. 

ארבל הינו בעל תואר ראשון בניהול וכלכלה, ותואר שני במנהל עסקים, שניהם מאוניברסיטת תל אביב.