DCSIMG
נגישות

נרשמת לשירות אך שכחת את קוד האימות? הזן את פרטייך ולמספר הנייד שעדכנת בתהליך הרישום לשירות, יישלח קוד אימות נוסף

* שדה חובה
 
*
*
 
*
*
 
*
*
*
אני מאשר כי:
 
>כל הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים והנני רשאי למסרם.
 
ידוע לי כי הפרטים ישמשו לצורך עבודת הבנק ו/או קבלת החלטות בדבר מתן שירותים בעתיד לרבות הצעות שיווקיות ומבצעים וכן שיגור דברי פרסומת מטעם הבנק לפי הפרטים הנ"ל.
 
כן ידוע לי כי פרטים אלה יוחזקו כולם או חלקם במאגרי המידע של הבנק בארץ או בחו"ל, לרבות על גבי תשתית ענן, ולא יימסרו לצדדים שלישיים.
*

אני מאשר כי גילי מעל 16

שלח
תודה על פנייתך

תוך מס' ימים יישלח לנייד שהקלדת בעת הרישום SMS עם קוד אימות חדש

 

 

פנייתך לא נשלחה.
אנא נסה שוב במועד מאוחר יותר