שדה חובה
הסכם שימוש בשירותי בנקאות בתקשורת
אני מאשר/ת את הטקסט הכתוב מטה:

כי הבנק יפנה אלי לרבות באמצעות מסרונים (SMS), דואר אלקטרוני, טלפונית ו/או בכל אמצעי תקשורת אחר בקשר עם פתיחת חשבון. התכתבות עם הבנק באמצעי בנקאות בתקשורת כרוכה בסיכונים כמפורט בסעיף 10. להסכם לשימוש בשירותי בנקאות בתקשורת >>

הנני מאשר/ת את התנאים >>