האסטרטגיה של קבוצת לאומי

האסטרטגיה של קבוצת לאומי ממוקדת בצמיחה רווחית לאורך זמן ובחיזוק עסקי ליבת הבנקאות בישראל לתועלת לקוחותיה, בעלי המניות, המנהלים, העובדים והשותפים לעשייה בכל התחומים, תוך התמקדות בקהילה ובאיכות הסביבה.

מתוך שאיפה להגשים את חזון הקבוצה, "להנהיג בנקאות יוזמת וחדשנית עבור הלקוח", ממוקדת האסטרטגיה של לאומי בשדרוג מודל השירות והצעות הערך ללקוחות הבנק ובבניית יכולות ארגוניות וטכנולוגיות איכותיות, יעילות וחדשניות.

 

 

קבוצת לאומי הגדירה ארבעה יעדים אסטרטגיים מרכזיים, אשר מבטאים את השאיפות בלאומי לטווח הבינוני-ארוך וממוקדים בתחומים בהם השקעת משאבים ומיקוד ניהולי יוכלו להוביל לצמיחה בפעילות ולהגשמת החזון:

 

  1. שדרוג מודל השירות והצעות הערך לסגמנטים במיקוד.
  2. הטמעת תרבות ארגונית ממוקדת לקוח - מיקוד בהכשרת והנעת עובדי הארגון בהלימה עם חזון וערכי הליבה של הקבוצה.
  3. שיפור היעילות והגמישות - מיקוד במשאב האנושי, טכנולוגיית המידע והרכש.
  4. יצירת סביבה טכנולוגית איכותית וחדשנית - מיקוד בהעצמת הביצועים העסקיים ויכולתו של הבנק להגיב במהירות לשינויים מתמידים בסביבת הפעילות.