תעריפוני עמלות

תעריפון מלא ליחידים ולעסקים קטנים:


תעריפון מצומצם ליחידים ולעסקים קטנים:


תעריפון מלא לעסקים גדולים:

     

 

הבהרות

  • מובהר כי אין כפל הטבות. ככל שקיימים מספר סוגי הטבות לעמלות עבור השירותים המפורטים בתעריפון, לצורך חישוב העמלה תילקח ההטבה הגבוהה מביניהן
  • תעריפי העמלות המצוינים נכונים למועד זה וכפופים לכל שינוי עתידי