שם ההלוואה
סכום ההלוואה
מאפיינים נוספים
מידע נוסף
שם ההלוואה

הלוואת 
דיגיטל

הלוואת
דיגיטל

סכום ההלוואה

עד 300,000 ש"ח

מאפיינים נוספים
 • תקופה: עד 84 חודשים
 • ריבית: משתנה על בסיס הפריים
 • אפשרות לדחיית תשלום הקרן
 • פטור מעמלת פירעון מוקדם
שם ההלוואה

הלוואה 
בהחזר 
קבוע

הלוואה
בהחזר
קבוע

סכום ההלוואה

עד 100,000 ש"ח

מאפיינים נוספים
 • תקופה: עד 84 תשלומים חודשיים שווים, החל מ-99 ש"ח לחודש
 • ריבית: קבועה
 • פטור מעמלת טיפול באשראי ובטחונות
שם ההלוואה

הלוואה 
גמישה

הלוואה
גמישה

סכום ההלוואה

עד 100,000 ש''ח בהתאם לסכום ההחזר המבוקש

מאפיינים נוספים
 • תקופה: עד 84 חודשים
 • ריבית: משתנה על בסיס הפריים
 • פטור מעמלת טיפול באשראי ובטחונות
 
שם ההלוואה

הלוואה 
מובחרת

הלוואה
מובחרת

סכום ההלוואה

בין 100,000 ש"ח
ל- 200,000 ש"ח

מאפיינים נוספים
 • תקופה: עד 84 חודשים 
 • ריבית: משתנה על בסיס הפריים
 • פטור מעמלת טיפול באשראי ובטחונות
שם ההלוואה

"תשלומון"
פריסת תשלום
חשבונות

"תשלומון"
פריסת תשלום
חשבונות

סכום ההלוואה

עד 10,000 ש"ח

מאפיינים נוספים
 • תקופה: עד 24 חודשים
שם ההלוואה

הלוואה בערבות המדינה

הלוואה
בערבות
המדינה

סכום ההלוואה
 • עסק בהקמה: עד 500 אלף ש"ח
 • עסק קטן (מחזור עסקים עד 6.25 מליון ש"ח): עד 500 אלף ש"ח
 • עסק קטן (מחזור עסקים מעל 6.25 מליון ש"ח): עד 8% מהמחזור (קרי עד 2 מש"ח)
 • עסק בינוני: עד 8% מהמחזור
 • יצואן: עד 12% (היקף יצוא מינימלי 250 אלף $ בשנה)
 • אשראי לתעשייה: עד 15%
מאפיינים נוספים

תקופת ההלוואה: 

שנה עד חמש שנים, מתוכם עד 6 חודשי גרייס (תשלומי ריבית בלבד).

(הלוואה לתעשייה לעסקים בינוניים עד 12 שנה).

ריבית:
שיעור הריבית על ההלוואות ייקבע בהתאם לפעילות העסק ולצרכיו.  
 

מידע נוסף

זקוקים להלוואה בכדי להגשים את המטרה הבאה שלכם?

באפשרותכם להיעזר באשף ההלוואות כדי לבחור הלוואה מתאימה לצרכים שלכם.