מה זה חסכון פנסיוני?

 

החסכון הפנסיוני הוא למעשה החסכון הגדול והמשמעותי ביותר בחייך. על ידי הפרשה קבועה מהכנסתך במשך שנות עבודתך, הינך מבטיח לעצמך כי גם לאחר שתפרוש מעבודה, תוכל להמשיך לפרנס את עצמך ואת משפחתך ולקיים את רמת החיים לה התרגלתם.

בנוסף, קיימים מקרים בהם נפסק מקור ההכנסה באופן בלתי צפוי. לכך נועדו החסכון והביטוח הפנסיוני. ביטוח פנסיוני מתאים ידאג לכך כי רמת החיים שלך ושל יקיריך לא תפגע גם אם ייפסק מקור הכנסתך השוטף, עקב אובדן כושר עבודה או חלילה פטירה.

במסגרת חסכון פנסיוני נכללים בין היתר:  קרן פנסיה, קופת גמל, קרן השתלמות ותכניות ביטוח חיים מסוגים שונים.

מוצרים פנסיוניים

סוג מוצר
מאפיינים
יתרונות
מידע נוסף
סוג מוצר

קרן פנסיה

מקיפה

מאפיינים
 • קופה משלמת לקצבה
 • חסכון קצבתי לגיל פרישה הכולל אלמנט ביטוחי מובנה לזקנה, נכות ושאירים.
 • ביטוח הדדי
יתרונות
 • הטבות מס בהפקדה ובמשיכה
 • זכאות ל- 30% אג"ח מיועד
 • עלות ביטוח זולה
 • דמי ניהול נמוכים
מידע נוסף
סוג מוצר

קופת גמל

מאפיינים
 • קופה לא משלמת לקצבה
 • החל מ- 2008 חסכון קצבתי לגיל פרישה שאינו כולל אלמנט ביטוחי
 • עד 2008 חסכון הוני הניתן למשיכה בתום תקופת החיסכון
יתרונות
 • הטבות מס בהפקדה ובמשיכה
 • מגוון רחב של מסלולי השקעה המאפשרים התאמה מרבית למאפייני סיכון הלקוח
מידע נוסף
סוג מוצר

ביטוח מנהלים

מאפיינים
 • קופה משלמת לקצבה
 • חסכון קצבתי לגיל פרישה המאפשר שילובים שונים של אלמנטים ביטוחים והתאמה מרבית לצרכיו הביטוחיים של הלקוח
 • ביטוח אישי
יתרונות
 • הטבות מס בהפקדה ובמשיכה
 • הסכם אישי בין המבוטח לחברת הביטוח שאינו ניתן לשינוי
מידע נוסף
סוג מוצר

קרן השתלמות

מאפיינים
 • אפיק חסכון הוני לטווח בינוני אשר ניתן למשיכה לכל מטרה לאחר 6 שנות חיסכון, או בתום 3 שנים לצרכי השתלמות
יתרונות

הטבות מס בהפקדה ובמשיכה (החסכון ההוני היחיד שנשאר פטור ממס)

מידע נוסף

הבהרה: אין באמור בפרסום זה כדי להוות ייעוץ פנסיוני המותאם לנתוניך האישיים, לצרכיך ולהעדפותיך, ואין בו משום המלצה לביצוע עסקה כלשהי במוצר פנסיוני.