DCSIMG

תרומות וחסויות

תרומות וחסויות

תרומות

בנוסף למעורבות חברתית פעילה והשקעה אסטרטגית בקהילה, לאומי מעניק תרומות כספיות לגופים ציבוריים ועמותות לטובת קידום מטרות חברתיות.

לאומי רואה חשיבות לתרומה לאוכלוסיות מגוונות ולקשת רחבה של תחומים כגון בריאות, רווחה, איכות הסביבה, השכלה, פיתוח כלכלי-חברתי ועוד.

ההחלטות בדבר ייעוד התרומות וגובה הסכומים מתקבלות בוועדת התרומות של הבנק אשר מתכנסת פעם ברבעון ושחבריה מתמנים לתפקידם על-ידי מנכ”ל הבנק.

 

על מנת שנבחן בקשתכם לתרומה אנא שימו לב שהנכם עומדים בקריטריונים הבאים:

  1. העמותה המגישה את הבקשה הינה עמותה רשומה בעלת אישור ניהול תקין ואישור מוסד ציבורי לעניין תרומות (סעיף 46)
  2. התרומה הינה עבור מטרה מוגדרת
  3. התרומה לא מיועדת לפעילות מפלגתית ופוליטית
  4. לא נתקבלה תרומה מלאומי/מהחברות הבנות בקבוצה במהלך השנה האחרונה

 

בקשה לוועדת התרומות של בנק לאומי תוגש באמצעות טופס מקוון מלא. לא יידונו בקשות שיתקבלו בדרך אחרת.

להגשת בקשה לוועדת התרומות של בנק לאומי- לחץ כאן

עם סיום התהליך תשלח הודעת אישור/דחייה בכתב.

 

חסויות

לצד החסויות המסחריות שמעניק לאומי, דנה ועדת החסויות בבקשות לחסויות למטרות חברתיות- כאפיק נוסף להשקעה בקהילה.

החסויות למטרות חברתיות מיועדות לתמיכה בפרויקטים בתחומי התרבות, הספורט והפנאי ובארגוני תשתית של אחריות תאגידית ונידונות על פי קריטריונים שנקבעו מראש.

בקשות לחסות יש להפנות לגב' אילה אמיתי בדואר אלקטרוני Ayala.Amity@BankLeumi.co.il או בטלפון

076-8857705.

 

למידע נוסף בנוגע לתרומות וחסויות בקבוצת לאומי

 

לפרטים נוספים בנושא תרומות ניתן לפנות לגב' ענבל סיון

טלפון: 076-8851885

פקס: 077-8959206

מייל:  inbal.sivan@BankLeumi.co.il

*
*
* שדות חובה
ביטול
שלח