מדדים

מדד המחירים לצרכן

החל מפרסום מדד ינואר 2019 שונתה תקופת הבסיס של המדד.
תקופת הבסיס החדשה נקבעה כממוצע המדדים בשנת 2018 (= 100.0 נקודות).
ניתן לקשר את המדדים הקודמים (לפי בסיס ממוצע 2016=100 נקודות) לסדרה החדשה (לפי בסיס ממוצע 2018 = 100.0 נקודות) על ידי חילוק המדדים הישנים במקדם קשר השווה ל- 1.01.

 

מדד תשומות הבנייה

החל מפרסום מדד אוגוסט 2011 שונתה תקופת הבסיס של המדד.
תקופת הבסיס החדשה הנה מדד יולי 2011 (= 100.0 נקודות).
ניתן לקשר את המדד המעודכן (בסיס יולי 2011 = 100.0 נקודות) למדד הקודם
(בסיס ינואר 2004= 100.0 נקודות) על ידי הכפלת המדד המעודכן במקדם קשר השווה ל-1.323