DCSIMG

 נגישות בלאומי 

 נגישות בלאומי 

"לולאת השראה" - ללקוחות הנעזרים במכשיר שמיעה מדגם T

כחלק מהפעילות המתמדת של לאומי להנגשת הסניפים והשירותים לאנשים עם מוגבלות, צוידו מרבית סניפי הבנק ב"לולאות השראה" (Inductive Loopset) - מכשיר מיוחד המסייע ללקוחות כבדי שמיעה בעלי מכשיר שמיעה מדגם T, לשמוע טוב יותר את העובד שמולם.

 

מה זה "לולאת השראה"?

לולאת ההשראה הינה מכשיר המסנן ומנטרל את קולות הרקע, ומשדר הלאה רק את קולו של העובד, בתדר הניתן לקליטה במכשירי שמיעה. בכך מאפשרת לולאת ההשראה למשתמש בה לשמוע רק את האדם שממול, ללא רעשי רקע מיותרים.

 

כיצד משתמשים בלולאת ההשראה?

עם ההגעה לדלפק הנגיש בסניף ,יש להעביר את מכשיר השמיעה שברשותך למצב T לצורך קבלת השרות.

 

 

לולאת השראה