האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies והסרתם לחץ כאן.

 הודעות ללקוחותינו 

 הודעות ללקוחותינו 

הפקת אישור ניכוי מס במקור מהכנסות לשנת המס 2018

אנחנו מזימינים אתם להפיק אישורים על המס שנוכה במקור בשנת המס 2018 (טופס 867) בתחומי הפעילות הבאים:

 

  • ריבית ורווחים אחרים מפקדונות וחסכונות לשנת המס 2018
  • רווח הון מניירות ערך וממכשירים פיננסיים לא סחירים לשנת המס 2018
  • דיבידנד וריבית מניירות ערך לשנת המס 2018
  • הכנסות מקרן השקעות במקרקעין לשנת המס 2018

 

את האישורים ניתן להפיק באינטרנט ובעמדות לאומי דיגיטל, או לקבלם בסניף בו מתנהל החשבון, האישור אינו כרוך בתשלום עמלה.

 

הפקת אישורים מידית