האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies ועל מדיניות הפרטיות המעודכנת יש ללחוץ כאן.

 הודעות ללקוחותינו 

 הודעות ללקוחותינו 

הפקת אישור ניכוי מס במקור מהכנסות לשנת המס 2020

אנחנו מזמינים אתכם להפיק אישורים על המס שנוכה במקור בשנת המס 2020 (טופס 867) בתחומי הפעילות הבאים:

 

  • ריבית ורווחים אחרים מפקדונות וחסכונות לשנת המס 2020
  • רווח הון מניירות ערך סחירים בבורסה וממכשירים פיננסיים לא סחירים לשנת המס 2020
  • דיבידנד וריבית מניירות ערך לשנת המס 2020
  • הכנסות מדמי השאלה לשנת 2020
  • הכנסות מקרן השקעות במקרקעין לשנת המס 2020
  • חלוקת רווחים ביחידות השתתפות בשותפות לחיפושי נפט לשנת 2020

 

את האישורים ניתן להפיק באינטרנט ובעמדות לאומי דיגיטל, או לקבלם בסניף בו מתנהל החשבון, האישור אינו כרוך בתשלום עמלה.

 

הפקת אישורים מידית