האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies ועל מדיניות הפרטיות המעודכנת יש ללחוץ כאן.

 ארכיון דוחות כספיים. 

 ארכיון דוחות כספיים. 

דו"חות כספיים של קבוצת לאומי ליום 30.6.2010

רווח נקי של 1.256 מיליארד שקלים במחצית הראשונה של 2010

לעומת 936 מיליון שקלים במחצית הראשונה של 2009, גידול של 34.2%

 

הרווח הנקי ברבעון השני של 2010: 660 מיליון שקלים

לעומת 507 מיליון שקלים ברבעון השני של 2009, גידול של30.2%

 

  • דירקטוריון לאומי אישר בישיבתו מיום 30.8.10 חלוקת דיבידנד בסך של 500 מיליון שקלים, בגין רווחי המחצית הראשונה של 2010. חלוקת הדיבידנד מותנית באישור האסיפה הכללית של הבנק. 

 

  • הרווח הנקי מפעולות רגילות הסתכם במחצית הראשונה של 2010 ב-1,070 מיליון שקלים וברבעון השני של 2010 ב-478 מיליון שקלים.

 

  • תשואת הרווח הנקי על ההון העצמי הסתכמה במחצית הראשונה של 2010 ב-11.5% (על בסיס שנתי) וברבעון השני ב-12.1% (על בסיס שנתי).

 

  • יחס הלימות ההון בסוף המחצית הראשונה של 2010, לאחר השפעת הדיבידנד, הגיע ל-14.78%, מזה יחס הון רובד I של 8.52%

 

  • נמשך הגידול במתן אשראי: האשראי לציבור צמח ב- 3.8% ביחס לסוף 2009, והסתכם ב-212.5 מיליארד שקלים.