האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies ועל מדיניות הפרטיות המעודכנת יש ללחוץ כאן.

 ארכיון דוחות כספיים. 

 ארכיון דוחות כספיים. 

דוחות כספיים של קבוצת לאומי ליום 30.9.2010

רווח נקי של 1.859 מיליארד שקלים ללאומי בתשעת החודשים הראשונים של 2010
לעומת 1.470 מיליארד שקלים בתקופה המקבילה ב- 2009 - גידול של 26.5%

 

הרווח הנקי ברבעון השלישי של 2010 - 603 מיליון שקלים
לעומת 534 מיליון שקלים ברבעון השלישי של 2009, גידול של 12.9%

 

דירקטוריון לאומי אישר הגדלת הדיבידנד למיליארד שקלים, המהווים כ- 54% מהרווח הנקי של הבנק לתשעת החודשים הראשונים של שנת 2010 (בכפוף לאישור האסיפה הכללית)

 

  • תשואת הרווח הנקי הסתכמה בתשעת החודשים הראשונים של 2010 ב- 11.0% (בחישוב שנתי) וברבעון השלישי של 2010 ב- 10.7% (בחישוב שנתי)
  • הרווח הנקי מפעולות רגילות הסתכם בתשעת החודשים הראשונים של 2010 ב- 1.673 מיליארד שקלים.
  • לאחר השפעת הדיבידנד הגיע יחס הלימות ההון ל- % 15.25, מזה יחס הון ליבה – 8.52%
  • נמשך הגידול בהעמדת אשראי: האשראי לציבור גדל ב- 6.1% ביחס לסוף 2009, והסתכם ב- 30 בספטמבר 2010 ב- 217.2 מיליארד שקלים