האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies ועל מדיניות הפרטיות המעודכנת יש ללחוץ כאן.

 ארכיון דוחות כספיים. 

 ארכיון דוחות כספיים. 

דוחות כספיים של קבוצת לאומי לשנת 2010

גידול של 18.1% ברווח הנקי השנתי של לאומי ל-2,378 מיליוני שקלים

  • תשואת הרווח הנקי על ההון העצמי בשנת 2010 – 10.3%.

 

  • הלימות ההון של הבנק מוסיפה להיות הגבוהה במערכת: 15.1% מזה יחס הון ראשוני של 8.57%.

 

  • הרווח מפעולות מימון, לפני הפרשות לחובות מסופקים, גדל ב-5.8%,
    ל-7.4 מיליארד שקלים.

 

  • האשראי לציבור גדל ב-9.4% והסתכם בסוף 2010 ב-224.0 מיליארד שקלים.

 

  • ההון העצמי של הבנק צמח ב-8.3% והסתכם בסוף 2010 ב-23.7 מיליארד שקלים.

 

  • בשנת 2010, העניקה קבוצת לאומי תרומות וחסויות למטרות חברתיות וקהילתיות בהיקף של 30.4 מיליון שקלים.