האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies ועל מדיניות הפרטיות המעודכנת יש ללחוץ כאן.

 ארכיון דוחות כספיים. 

 ארכיון דוחות כספיים. 

דו"חות כספיים של קבוצת לאומי ליום 31.3.2011

רווח נקי של 577 מיליון שקלים ללאומי ברבעון הראשון של 2011

  • הרווח הנקי מפעולות רגילות הסתכם ב-576 מיליון שקלים

 

  • תשואת הרווח הנקי על ההון העצמי הסתכמה ב-10.4% (על בסיס שנתי)

 

  • הרווח מפעולות מימון גדל ברבעון הראשון של 2011 ב-7.3% והסתכם
    ב-1,939 מיליון שקלים

 

  • ההכנסות התפעוליות גדלו ב-2.4% והסתכמו ב-1,023 מיליון שקלים

 

  • האשראי לציבור נטו גדל ב-0.5% ביחס לסוף 2010 והסתכם ב-225.1 מיליארד שקלים

 

  • חלק הקבוצה ברווחי חברות כלולות ירד ב-127 מיליון שקלים

 

  • יחס הלימות ההון הגיע ל-14.1% מזה יחס הון ליבה – 8.25%