האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies ועל מדיניות הפרטיות המעודכנת יש ללחוץ כאן.

 ארכיון דוחות כספיים. 

 ארכיון דוחות כספיים. 

דו"חות כספיים של קבוצת לאומי ליום 30.6.2011

רווח נקי של 1,118 מיליון שקלים ללאומי במחצית הראשונה
של 2011

לעומת 1,232 מיליון שקלים במחצית הראשונה של 2010, קיטון של 9.3%
(ברבעון השני אשתקד נכלל רווח בלתי רגיל בסך 182 מיליון שקלים בעיקר בגין מכירת החזקות הבנק בפז).

 

  • הרווח הנקי ברבעון השני של 2011 הסתכם ב-563 מיליון שקלים, לעומת 689 מיליון שקלים ברבעון השני של 2010, קיטון של 18.3%

 

  • הרווח הנקי מפעולות רגילות גדל ב-10.7% לעומת הרבעון השני 
    של 2010, והסתכם ברבעון השני של 2011 ב-561 מיליון שקלים

 

  • תשואת הרווח הנקי מפעולות רגילות הסתכמה ברבעון השני של 2011
    ב-10.3% (על בסיס שנתי) לעומת 9.4% ברבעון השני של 2010

 

  • יחס הלימות ההון בסוף המחצית הראשונה של 2011 - 13.96%, מזה יחס הון רובד I של 8.20%