האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies ועל מדיניות הפרטיות המעודכנת יש ללחוץ כאן.

 הודעות לתקשורת 

 הודעות לתקשורת 

רווח נקי של 24.7 מיליון שקלים לבנק ערבי ישראלי ברבעון השלישי של 2011

20 בנובמבר 2011

 

בנק ערבי ישראלי מפרסם את דוחותיו הכספיים לתקופות שנסתיימו ביום 30 בספטמבר 2011:

  • ברבעון השלישי של 2011 הסתכם הרווח הנקי של הבנק ב-24.7 מיליון שקלים, לעומת 20.3 מיליון שקלים ברבעון המקביל אשתקד - גידול של 21.7%. 
  • בתשעת החודשים הראשונים של 2011, הסתכם הרווח הנקי של הבנק ב-72.7 מיליון שקלים, לעומת 53.4 מיליון שקלים בתקופה המקבילה אשתקד - גידול של 36.1%. 
  • התשואה נטו על ההון העצמי הסתכמה בתשעת החודשים הראשונים של 2011 ב-28.8% על בסיס שנתי לעומת 21.1% בתקופה המקבילה אשתקד. 
  • סך הכנסות הבנק הסתכמו בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2011 ב-280.9 מיליון שקלים לעומת 251.2 מיליון שקלים בתקופה המקבילה אשתקד, עלייה של 29.7 מיליון שקלים המהווים 11.8%.

 

לצפייה בהודעה המלאה