האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies ועל מדיניות הפרטיות המעודכנת יש ללחוץ כאן.

 +18 חשבון לאומי 

 +18 חשבון לאומי 

הבהרות

  • לכל היותר עד גיל 25 בכפוף להעברת משכורת צבאית ישירות לחשבון בלאומי
  • למעט הפעולות המצוינות בסעיפים 1.1.24, 1.1.2.7, 1.1.3.5, 1.1.3.6 בתעריפון הבנק
  • בכפוף לאישור הנהלת הסניף
  • כרטיס לאומי ויזה חייל פטור מדמי כרטיס למשך 4 שנים. כרטיסי אשראי, הלוואות ומסגרות אשראי יינתנו על פי הקריטריונים הנהוגים בבנק
  • בכפוף לעמלת מינימום
  • פרסום זה אינו מהווה הצעה ו/או התחייבות להעמדת אשראי
  • לאומי רשאי לשנות את התנאים בכל עת וללא הודעה מוקדמת
  • צעירים המתגייסים לאחר גיל 21 לשירות חובה או שירות לאומי זכאיים לנהל חשבון לאומי 18+ כל עוד בחשבונם מועברת משכורת צבאית חובה