האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies והסרתם לחץ כאן.

 +18 חשבון לאומי 

 +18 חשבון לאומי 

הבהרות

  • (1) לכל היותר עד גיל 25 .
  • (2) למעט הפעולות המצוינות בסעיפים 1.1.24, 1.1.2.7, 1.1.3.5, 1.1.3.6 בתעריפון הבנק.
  • (3) בכפוף לאישור הנהלת הסניף.
  • (4) כרטיס לאומי ויזה חייל פטור מדמי כרטיס למשך 4 שנים. כרטיסי אשראי, הלוואות ומסגרות אשראי יינתנו על פי הקריטריונים הנהוגים בבנק.
  • (5) בכפוף לעמלת מינימום.
  • פרסום זה אינו מהווה הצעה ו/או התחייבות להעמדת אשראי.
  • לאומי רשאי לשנות את התנאים בכל עת וללא הודעה מוקדמת.