האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies ועל מדיניות הפרטיות המעודכנת יש ללחוץ כאן.

 ארכיון דוחות כספיים. 

 ארכיון דוחות כספיים. 

דו"חות כספיים של קבוצת לאומי ליום 30.6.2012

רווח נקי של 711 מיליון שקלים ללאומי במחצית הראשונה של 2012

לעומת 1,118 מיליון שקלים במחצית הראשונה של 2011, ירידה של 36.4%.

 

הרווח הנקי ברבעון השני של 2012 הסתכם ב-280 מיליון שקלים לעומת 564 מיליון שקלים ברבעון השני של 2011 - ירידה של 50.4%.

 

  • תשואת הרווח הנקי הסתכמה במחצית הראשונה של 2012 ב-6.0%
    (על בסיס שנתי), לעומת 10.1% במחצית הראשונה של 2011.

 

  • הכנסות ריבית נטו גדלו במחצית הראשונה של 2012 ב-4.6% והסתכמו ב-3,752 מיליון שקלים.

 

  • יתרת האשראי לציבור נטו גדלה ב-5.7% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד והסתכמה ב-241 מיליארד שקלים.

 

  • יחס הלימות ההון בסוף המחצית הראשונה של 2012 - 14.8%, מזה יחס הון ליבה של 8.4%.