האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies ועל מדיניות הפרטיות המעודכנת יש ללחוץ כאן.

 ארכיון דוחות כספיים. 

 ארכיון דוחות כספיים. 

דו"חות כספיים של קבוצת לאומי לשנת 2012

רווח נקי של 931 מיליון שקלים לקבוצת לאומי בשנת 2012

  • תשואת הרווח הנקי על ההון העצמי בשנת 2012 הסתכמה ב-3.8%
  • הכנסות ריבית, נטו גדלו בשנת 2012 ב-4.2% והסתכמו בכ-7.4
    מיליארד שקלים
  • ההכנסות שאינן מריבית גדלו ב-14.3% והסתכמו בכ-4.8 מיליארד שקלים
  • הגידול בסעיפים המאזניים כלל גידול של כ-10.3 מיליארד שקלים בסך המאזן, המהווה עלייה של 2.8% וגידול של כ-10.1 מיליארד שקלים בפיקדונות הציבור, המהווה עלייה של 3.6%
  • הלימות ההון של הבנק הגיעה ל-14.87%, מזה יחס הון ליבה של 8.55%
  • היקף התרומות והחסויות למטרות חברתיות וקהילתיות שהעניקה קבוצת לאומי הסתכם בשנת 2012 ב-32.6 מיליון שקלים.