האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies ועל מדיניות הפרטיות המעודכנת יש ללחוץ כאן.

 ארכיון דוחות כספיים. 

 ארכיון דוחות כספיים. 

דו"חות כספיים של קבוצת לאומי ליום 30.6.2013

רווח נקי של 1,044 מיליון שקלים ללאומי במחצית הראשונה של 2013

משקף עלייה של 46.8% בהשוואה לרווח של 711 מיליון שקלים שנרשם במחצית הראשונה של 2012

 

  • הרווח הנקי ברבעון השני של 2013 הסתכם ב- 474 מיליון שקלים - עלייה של 69.3% בהשוואה לרווח נקי של 280 מיליון שקלים ברבעון השני אשתקד.

 

  • תשואת הרווח הנקי הסתכמה במחצית הראשונה של 2013 ב-8.4% (על בסיס שנתי), לעומת 6.0% במחצית הראשונה של 2012.

 

  • קיטון של 401 מיליון שקלים בהוצאות בגין הפסדי אשראי, ירידה של 71.9% בהשוואה למחצית הראשונה של 2012.

 

  • חלקו של האשראי למשקי בית ולעסקים קטנים בתיק האשראי גדל בתקופה זו ב- 2.9%, בהשוואה ל-31 במרץ 2013.

 

  • יחס הלימות ההון בסוף המחצית הראשונה של 2013 הגיע ל-15.02%, מזה יחס הון ליבה של  9.03%.

 

  • תרומת המגזר העסקי והמסחרי לרווח הנקי הינה 698 מיליון שקלים, המהווים 66.8% מסך הרווח.