האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies ועל מדיניות הפרטיות המעודכנת יש ללחוץ כאן.

 תעריפי עמלות 

 תעריפי עמלות 

עמלות – שירות מסלולים

דף הסבר אודות "שירות מסלול"

לקוחות יחידים ועסקים קטנים רשאים להצטרף לאחד ממסלולי העמלות הבאים:

 

מסלול בסיסי - "לאומי Digital"

 

מסלול בעלות קבועה של 10 ₪ לחודש, הכולל עד פעולה אחת על ידי פקיד ועד 10 פעולות בערוץ ישיר. העלות התעריפית של השירותים הכלולים במסלול זה, במידה והלקוח היה מבצע את המכסה המקסימאלית האפשרית במסגרת המסלול, הינה 22 ₪.

 

מסלול מורחב  - "לאומי Digital Plus"

 

מסלול בעלות קבועה של 20 ₪ לחודש, הכולל עד 10 פעולות על ידי פקיד ועד 50 פעולות בערוץ ישיר. העלות התעריפית של השירותים הכלולים במסלול זה, במידה והלקוח היה מבצע את המכסה המקסימאלית האפשרית במסגרת המסלול, הינה 137.5 ₪.

 

חיוב על פי התעריפון (תשלום לפי פעולה) שלא במסגרת שירות מסלול:

 

לקוח שיבחר שלא להצטרף לאחד המסלולים הנ"ל ישלם עמלה על פי מספר הפעולות על ידי פקיד (5.5 ₪ לפעולה) ופעולות בערוץ ישיר (1.65 ₪ לפעולה) שביצע במהלך תקופה של חודש, בכפוף לעמלת מינימום בסך 5.5 ₪.

 

מידע נוסף אודות מסלולי העמלות:

 

ניתן להצטרף, להחליף או לבטל את המסלול אליו משויך חשבונכם באמצעות פניה לסניף, באמצעות פנייה למוקד "לאומי 5522*" (ללקוחות המנויים על שירות זה) או באמצעות אתר האינטרנט של הבנק. ההצטרפות, ההחלפה או הביטול ייכנסו לתוקף החל מסוף החודש בו נמסרה הבקשה. ללקוחות חדשים – ההצטרפות תיכנס לתוקף באופן מיידי והחיוב בעמלות יעשה באופן יחסי.

 

במקרה של חריגה ממכסת הפעולות במסלול, יחויב חשבונכם בגין הפעולות החורגות בהתאם לתעריף הקבוע בתעריפון ללקוחות יחידים ועסקים קטנים.

 

על אף האמור לעיל, במקרה של חריגה ממכסת הפעולות ע"י פקיד, בחשבון לקוח שאינו מחזיק כרטיס למשיכת מזומן, לקוח  נכה או לקוח שהינו אזרח ותיק, תהיה קיימת זכאות לבצע ארבע פעולות ע"י פקיד נוספות בחודש, במחיר פעולה בערוץ ישיר.

 

 

 

רשימת "פעולות על ידי פקיד" ורשימת "פעולות בערוץ ישיר" מפורטות בתעריפון ללקוחות יחידים ועסקים קטנים (חלק 1: חשבון עובר ושב סעיפים 1(א)(2) ו- 1(א)(3) בהתאמה).

 

בכל שאלה בנושא הינכם מוזמנים לפנות לסניף בו מתנהל חשבונכם.

 

האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ וההחלטה אם להצטרף למסלול נתונה לשיקולכם הבלעדי (למעט למסלול Total Digital)..