האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies ועל מדיניות הפרטיות המעודכנת יש ללחוץ כאן.

 הודעות לתקשורת 

 הודעות לתקשורת 

רווח נקי של 25.2 מיליון שקלים לבנק ערבי ישראלי ברבעון הראשון של שנת 2015

בנק ערבי ישראלי, מקבוצת לאומי, מפרסם היום את דוחותיו הכספיים לרבעון הראשון של שנת 2015

20.5.2015

 

בנק ערבי ישראלי, מקבוצת לאומי, מפרסם היום את דוחותיו הכספיים לרבעון הראשון של שנת 2015. 

 

ביום 4 במאי 2015, אושר בדירקטוריון בנק ערבי ישראלי ובדירקטוריון בנק לאומי מיזוג בנק ערבי עם בנק לאומי, חברת האם.

 

על פי ההחלטה, בכפוף לקבלת האישורים הנדרשים לכך על פי דין, החל מ- 1 בינואר 2016 בנק ערבי ישראלי יפעל כחלק מבנק לאומי.

במסגרת המיזוג, החל מ- 1 בינואר 2016 ייהפכו סניפי בנק ערבי ישראלי לסניפי בנק לאומי. הסניפים ועובדיהם ימשיכו לשרת את אותו קהל לקוחות, באותם מיקומים ובאותם תנאים. מרגע המיזוג, יוכלו הלקוחות ליהנות מקשת רחבה של מוצרים ושירותים מתקדמים שקבוצת לאומי תעמיד לרשותם. הבנק מתכנן להעמיק ולהגדיל את פעילותו במגזר הערבי. הסינרגיה שתיווצר עם המיזוג תאפשר להמשיך ולהעמיק את הפעילות והתמיכה במגזר העסקי, עם דגש על עסקים קטנים.   

 

 

הרווח הנקי של הבנק ברבעון הראשון לשנת 2015 הסתכם ב- 25.2 מיליון שקלים, עליה של כ-14.5% בהשוואה לרווח נקי של 22.0 מיליון שקלים ברבעון הראשון של שנת 2014. 

 

הכנסות הבנק לרבעון הראשון לשנת 2015 הסתכמו ב- 108.4 מיליון שקלים, עליה בשיעור של כ-3.1% בהשוואה להכנסות של 105.1 מיליון שקלים ברבעון הראשון של 2014.

 

דוחות כספיים של בנק ערבי ישראלי להמשך הידיעה