האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies ועל מדיניות הפרטיות המעודכנת יש ללחוץ כאן.

 ארכיון דוחות בנק ערבי ישראלי 

 ארכיון דוחות בנק ערבי ישראלי 

דו"חות כספיים לתאריך 30.9.2015

הרווח הנקי של הבנק בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2015 הסתכם ב- 70.2 מיליון שקלים, עליה של כ- 0.7% בהשוואה לרווח נקי של 69.7 מיליון שקלים בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2014.

 

הרווח הנקי ברבעון השלישי של שנת 2015 הסתכם ב- 21.7 מיליון שקלים, עליה של כ- 5.9% בהשוואה לרווח נקי של 20.5 מיליון שקלים ברבעות השלישי של שנת 2014.

 

הכנסות הבנק בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2015 הסתכמו ב 336.4 מיליון שקלים, עליה בשיעור של כ- 3.2% בהשוואה להכנסות של 326.1 מיליון שקלים בתשעת החודשים הראשונים של 2014.

 

תשואת הרווח הנקי על ההון, הסתכמה בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2015 ב- 14.7%, לעומת 16.7% בתקופה המקבילה אשתקד.

 

נתונים נוספים העולים מהדוחות:

 

מאזן הבנק הסתכם ב- 30 בספטמבר 2015 בכ- 8.2 מיליארד שקלים, בהשוואה לכ- 7.5 מיליארד שקלים ב-30 בספטמבר 2014 (גידול של 9.3%) וכ- 7.6 מיליארד שקלים ב- 31 בדצמבר 2014 (גידול של 8.4%).

 

האשראי לציבור נטו הסתכם ב- 30 בספטמבר 2015 בכ- 5.6 מיליארד שקלים, בהשוואה לכ- 5.0 מיליארד שקלים ב- 30 בספטמבר 2014 (גידול של 11.5%), וכ- 5.1 מיליארד שקלים ב-31 בדצמבר 2014 (גידול של 9.9%).

 

פיקדונות הציבור הסתכמו ב-30 בספטמבר ב 2015 בכ- 5.1 מיליארד שקלים, בהשוואה לכ- 4.7 מיליארד שקלים ב-30 בספטמבר 2014 (גידול של 9.7%) וכ- 4.8 מיליארד שקלים ב- 31 בדצמבר 2014 (גידול של 6.4%).

 

הון הבנק הסתכם ב- 30 בספטמבר 2015 בכ- 703.0 מיליון שקלים בהשוואה לכ- 604.5 מיליון שקלים ב- 30 בספטמבר 2014 ( גידול של 16.3%), וכ- 618.8 מיליון שקלים ב- 31 בדצמבר 2014 (גידול של 13.6%).