האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies והסרתם לחץ כאן.

 ארכיון דוחות בנק ערבי ישראלי 

 ארכיון דוחות בנק ערבי ישראלי 

דו"חות כספיים לתאריך 30.9.2014

בתשעת החודשים הראשונים של השנה נמשכה העלייה בפעילות ובהכנסות הבנק.

ברבעון השלישי של השנה הסתכמו הכנסות הבנק ב- 111.5 מיליון שקלים, לעומת 106.8 מיליון שקלים בתקופה המקבילה אשתקד, עליה של 4.7 מיליון שקלים.

 

הרווח הנקי של הבנק בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכם ב- 73.4 מיליון שקלים, לעומת 80.2 מיליון שקלים בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2013 - ירידה של 6.8 מיליון שקלים.

 

ברבע השלישי של השנה הסתכם הרווח הנקי ב- 22.1 מיליון שקלים לעומת 27.6 מיליון שקלים בתקופה המקבילה אשתקד, ירידה של 5.5 מיליון שקלים.

 

מידע נוסף:

 

  • מאזן הבנק הסתכם ב- 30 בספטמבר 2014 בכ- 7.5 מיליארד שקלים, בהשוואה לכ- 6.7 מיליארד שקלים ב- 30 בספטמבר 2013 (גידול של 11.9%), וכ- 6.9 מיליארד שקלים ב- 31 בדצמבר 2013 (גידול של 9.4%).

 

  • האשראי לציבור נטו הסתכם ב- 30 בספטמבר 2014 בכ- 5.0 מיליארד שקלים, בהשוואה לכ- 4.5 מיליארד שקלים ב- 30 בספטמבר 2013 (גידול של 11.0%), וכ- 4.6 מיליארד שקלים ב- 31 בדצמבר 2013 (גידול של 9.0%). 

 

  • פיקדונות הציבור הסתכמו ב- 30 בספטמבר 2014 בכ- 4.7 מיליארד שקלים, בהשוואה לכ- 4.5 מיליארד שקלים ב- 30 בספטמבר 2013 (גידול של 3.7%), וכ- 4.6 מיליארד שקלים ב- 31 בדצמבר 2013 (גידול של 1.3%).

 

  • הון הבנק הסתכם ב- 30 בספטמבר 2014 ב- 628.6 מיליון שקלים בהשוואה ל- 526.2 מיליון שקלים ב- 30 בספטמבר 2013 (גידול של 19.5%), ו 553.0 מיליון שקלים ב- 31 בדצמר 2013 (גידול של 13.7%).