האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies ועל מדיניות הפרטיות המעודכנת יש ללחוץ כאן.

 ארכיון דוחות בנק ערבי ישראלי 

 ארכיון דוחות בנק ערבי ישראלי 

דו"חות כספיים לתאריך 30.9.2013

בתקופה הנסקרת הסתכם הרווח הנקי של הבנק ב- 80.2 מיליון שקלים, לעומת 79.1 מיליון שקלים בתשעת החודשים הראשונים של שנת- 2012 עליה בשיעור של 1.4% .
הרווח הנקי ברבעון השלישי של שנת 2013 הסתכם ב- 27.6 מיליון שקלים, לעומת 28.4 מיליון שקלים בתקופה המקבילה אשתקד, ירידה של 2.8%.
תשואת הרווח הנקי על ההון העצמי (בחישוב שנתי), הסתכמה בתשעת החודשים הראשונים של השנה ב- 22.4%. ברבעון השלישי של השנה הסתכמה תשואת הרווח הנקי ב- 23.6% .

 

מידע נוסף:

 

  • מאזן הבנק הסתכם ב- 30 בספטמבר 2013 ב- 6.7 מיליארד שקלים, בהשוואה ל- 6.1 מיליארד שקלים ב- 30 בספטמבר 2012 (גידול של 11.0%), ו- 6.1 מיליארד שקלים ב- 31 בדצמבר 2012, (גידול של 10.0%). 

 

  • האשראי לציבור נטו הסתכם ב-30 בספטמבר 2013 ב- 4.5 מיליארד שקלים, בהשוואה ל- 4.0 מיליארד שקלים ב- 30 בספטמבר 2012 (גידול של 12.5%), ו- 4.1 מיליארד שקלים ב- 31 בדצמבר 2012 (גידול של 9.9%).

 

  • פיקדונות הציבור הסתכמו ב- 30 בספטמבר 2013 ב- 4.5 מיליארד שקלים, בהשוואה ל- 4.2 מיליארד שקלים ב- 30 בספטמבר 2012 (גידול של 7.5%), ו- 4.3 מיליארד שקלים ב- 31 בדצמבר 2012, (גידול של 3.2%).

 

  • ההון העצמי של הבנק הסתכם ב-30 בספטמבר 2013 ב- 526.2 מיליון שקלים בהשוואה ל- 502.2 מיליון שקלים ב- 30 בספטמבר  2012 (גידול של 4.8%), ו- 526.8 מיליון שקלים ב- 31 בדצמבר 2012  (קיטון של 0.1%).