האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies ועל מדיניות הפרטיות המעודכנת יש ללחוץ כאן.

 ארכיון דוחות בנק ערבי ישראלי 

 ארכיון דוחות בנק ערבי ישראלי 

דו"חות כספיים לתאריך 30.6.2012

בתקופה הנסקרת הרווח הנקי של הבנק הסתכם בכ- 50.7 מיליון שקלים, לעומת 48.0 מיליון שקלים במחצית הראשונה של שנת 2011 - עליה בשיעור של 5.6% .
הרווח ברבעון השני של שנת 2012 הסתכם בכ- 25.0 מיליון שקלים, לעומת 24.2 מיליון שקלים בתקופה המקבילה אשתקד, עליה בשיעור של 3.3%.
תשואת הרווח הנקי על ההון העצמי (בחישוב שנתי), הסתכמה במחצית הראשונה של השנה ב- 24.0%. ברבעון השני של השנה הסתכמה תשואת הרווח הנקי ב- 23.6% .

 

מידע נוסף :

 

  • מאזן הבנק הסתכם ביום 30.6.2012 ב- 5.9 מיליארד שקלים בהשוואה לכ– 5.3 מיליארד שקלים ביום 30.6.2011 (גידול של 10.9%) , וכ- 5.8 מיליארד שקלים ביום 31.12.2011 (גידול של 2.8%) .

 

  • האשראי לציבור נטו הסתכם ביום 30.6.2012 ב- 3.9 מיליארד שקלים בהשוואה לכ– 3.5 מיליארד שקלים ביום 30.6.2011 (גידול של 11.4%) , וכ- 3.7 מיליארד שקלים ביום 31.12.2011 (גידול של 4.8%) .

 

  • פיקדונות הציבור הסתכמו ביום 30.6.2012 ב- 4.1 מיליארד שקלים בהשוואה לכ – 3.6 מיליארד שקלים ביום 30.6.2011 (גידול של 12.7%) , וכ- 3.9 מיליארד שקלים ביום 31.12.2011 (גידול של 5.2%) .

 

  • ההון העצמי של הבנק הסתכם ביום 30.6.2012 ב- 474.9 מיליון שקלים בהשוואה לכ – 360.3 מיליון שקלים ביום 30.6.2011 (גידול של 31.8%) , וכ- 423.5 מיליון שקלים ביום 31.12.2011 (גידול של 12.1%) .