האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies והסרתם לחץ כאן.

 הודעות לתקשורת 

 הודעות לתקשורת 

קבוצת הראל ובנק לאומי יחתמו על הסכם אסטרטגי לשיתוף פעולה להעמדת משכנתאות לדיור

15.2.2016

 

ההסכם בהיקף השקעות כולל של כ-4 מיליארד ש"ח בשנת 2016 וכ- 4 מיליארד ש"ח בשנת 2017. ההסכם מהווה נדבך נוסף ביישום אסטרטגיית ההשקעות של הראל הדוגלת בפיזור וגיוון אפיקי ההשקעה וכן בשיתוף פעולה עם גופים מנוסים ומובילים בתחומם, לטובת עמיתי הראל.

 

קבוצת "הראל ביטוח ופיננסים" ו"בנק לאומי לישראל" דיווחו הבוקר (ב') על כוונתם לחתום על הסכם אסטרטגי לשיתוף פעולה, להעמדת משכנתאות לדיור. הדירקטוריונים של שתי החברות אישרו אתמול (א'), את עיקרי הסכם ההתקשרות בין הצדדים, לפיו ישתפו החברות פעולה בהעמדת משכנתאות לדיור לציבור הרחב בין השנים 2016-2017.

 

הסכם זה מהווה נדבך נוסף ביישום אסטרטגיית ההשקעות של הראל הדוגלת בפיזור וגיוון אפיקי ההשקעה וכן בשיתוף פעולה עם גופים מנוסים ומובילים בתחומם, לטובת עמיתי הראל, דבר אשר יאפשר להראל לגוון את תמהיל ההשקעות של העמיתים באפיק השקעה יציב המבטיח תשואה עודפת ברמת סיכון נמוכה יחסית.

 

במסגרת ההסכם, יעמידו הגופים המוסדיים בקבוצת הראל משכנתאות משותפות בסכום של כ-8 מיליארד ש"ח (כ-4 מיליארד ש"ח בשנת 2016 וכ- 4 מיליארד ש"ח בשנת 2017) בהלוואות לדיור שיעמיד בנק לאומי ללקוחותיו. שיעור ההשתתפות של גופי הראל בכל הלוואה משותפת יעמוד על 50% לכל היותר, כאשר מרבית הסכום שיועמד הנו מנכסי העמיתים של קבוצת הראל.

 

בנק לאומי ינהל עבור הצדדים את ההלוואות המשותפות, בהתאם לנהלים ולעקרונות המקובלים בבנק. לאומי יהיה הגורם שיעמוד מול הלווים וזה שיטפל בחיתום ההלוואה ובניהולה, כאשר הראל תשלם ללאומי עמלת ניהול חודשית.

 

ההסכם בין הצדדים טרם נחתם, וכן הוא כפוף לתנאים מתלים שונים.