האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies והסרתם לחץ כאן.

 הודעות לתקשורת 

 הודעות לתקשורת 

בנק לאומי מגיע לשיעור הלימות הון של 10.1%

בעקבות מהלך המרת זכויות עובדים למניות ורכישת ביטוח לערבויות חוק המכר, בנק לאומי מגיע לשיעור הלימות הון של 10.1%

16.3.2016

 

בעקבות המרת הזכויות שנצברו לטובת עובדים צפוי ההון הרגולטורי של הבנק לגדול בכ- 780 מלש"ח.


בנק לאומי מדווח הבוקר על תוצאות מהלך הנפקת מניות לעובדים, בהתאם למתאר שפרסם הבנק בחודש פברואר 2016.


בעקבות מהלך המרת זכויות שנצברו למניות הבנק ומהלכים נוספים שביצעה הנהלת הבנק בתקופה האחרונה לשם עמידה באתגר הלימות ההון שנקבעו לבנקים במסגרת החלת כללי באזל 3 ותקן חשבונאי לרישום זכויות עובדים, משיג הבנק שיעור הלימות הון רגולטורי של 10.1%.


דירקטוריון הבנק צפוי לאשר ביום 20 במרץ 2016 את הנפקת המניות לעובדים מכח המתאר והמניות יופקדו בידי נאמן, בהתאם לסעיף 102 לפקודת מס הכנסה, ויהיו חסומות לתקופה של שנתיים.

 

מבנק לאומי נמסר: בחודשים האחרונים הובלנו מהלכים – חלקם חדשניים ותקדימיים במערכת הבנקאית – אשר הובילו את הבנק להציג שיעור הלימות הון של 10.1% - השיעור הגבוה במערכת הבנקאית, על-פי דוחות 2015.