DCSIMG

 קריירה בלאומי 

 קריירה בלאומי 

פנאי ורווחה

בלאומי מאמינים שאיכות חיים טובה יותר בכל מערכות החיים, תורמת לשיפור שביעות הרצון והתפקוד בעבודה.

לשם כך פועל ענף הרווחה בחטיבת משאבי אנוש של לאומי ומספק לעובדיו שירותי רווחה שונים:

 

  • התערבות טיפולית של עובדות סוציאליות 
  • תוכנית קידום בריאות בארגון
  • קורס הכנה לפרישה לעובדים ובני זוגם כשנתיים לקראת מועד פרישתם מהעבודה
  • התרמות דם
  • מנויים מסובסדים למוסדות תרבות ברחבי הארץ: תיאטראות, מחול, אופרה,סינמטקים ומוזיאונים
  • שמירת קשר עם חסידי אומות העולם החיים בישראל