האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies ועל מדיניות הפרטיות המעודכנת יש ללחוץ כאן.

 אבטחת מידע 

 אבטחת מידע 

Copy of אבטחת מידע בשירות "לאומי בזמן"

שירות "לאומי בזמן" מאפשר לך לקבל הודעות מידע מגוונות ואישיות על חשבונותיך ישירות לטלפון הנייד.

לידיעתך, להלן סיכונים הקיימים בשימוש בשירות קבלת מידע ב-SMS:

 

 • המידע שנשלח אליך מועבר מהבנק לספק הסלולרי בצורה מוצפנת, וממנו לטלפון שלך באופן גלוי. כאשר המידע אינו מוצפן, ניתן לצותת לו באמצעים טכנולוגיים מתקדמים.
 • במקרה של גניבת המכשיר הסלולרי, וכל עוד הבנק ו/או החברה הסלולרית לא קיבלו הודעה על כך כנדרש, גורם זר יוכל לקבל מידע על חשבונך באמצעות השירות.
 • "פישינג" (Phishing) - קיים סיכון שגורם זדוני יישלח, כביכול בשם הבנק, הודעת SMS המבקשת ממך למסור את פרטיך ו/או את סיסמתך בהודעה חוזרת שממוענת לגורם המתחזה, או יצרף קישור לאתר אינטרנט מתחזה.
 • המידע המועבר מהבנק מאוחסן לפרקי זמן מסוימים אצל הספקים הסלולריים.

 

חשוב לציין כי למרות הסיכונים, ניתן להגיע לבטיחות גבוהה באמצעות שמירה על כמה כללים פשוטים.

בכדי להקטין את הסיכון של חשיפת המידע הבנקאי שלך לגורמים בלתי מורשים, הקפד על אמצעי הזהירות הבאים:

 

1. מחק הודעות המכילות מידע על חשבונותיך, מיד לאחר קריאתן.

 

2. בשירות התכתבות ב-SMS 'הודעות על פי דרישה' - מחק מזכרון המכשיר הסלולרי הודעות יוצאות הכוללות את הסיסמה הסודית.

 

3. בעת ההצטרפות לשירות, התבקשת לבחור מילת קוד אישית. עליך לוודא כי בכל הודעה המתקבלת מהבנק כביכול, מופיעה מילת הקוד שבחרת.

 

4. פרטיות השירות מבוססת על ההנחה שהמכשיר הינו אישי ונמצא ברשותך בלבד. הקפד לשמור את המכשיר ברשותך, אחרת, המידע עלול להיות נגיש לכל מי שיחזיק במכשיר.


5. כאשר הינך מחליף מספר טלפון, הקפד לעדכן את פרטי ההצטרפות לשירות, בסניף או באמצעות אתר הבנק.

 

6. המלצות לשימוש בסיסמה בשירות התכתבות ב-SMS:

 • בעת ההצטרפות לשירות תקבל סיסמה ראשונית. החלף סיסמה זו בסיסמה לפי בחירתך לפני תחילת השימוש בשירות משיכת המידע.
 • בחר סיסמה אקראית וקשה לניחוש, המורכבת מ-6 תווים, אותיות בעברית בלבד.
 • אל תשמור את סיסמתך האישית במקום גלוי.
 • בעת הקלדת הסיסמה, וודא שאינה נצפית על ידי אנשים לא מורשים.
 • לעולם אל תמסור את הסיסמה האישית לשום גורם, גם אם הוא מזדהה כבנק לאומי או מזוהה עימו.
 • ניתן להחליף את הסיסמה בכל עת. בכל מקרה של חשד לחשיפת הסיסמה, החלף אותה מיידית.
 • אם ביקשו ממך למסור את הסיסמה האישית, אל תשיב ודווח על כך מיידית למרכז בנקאות 5522*.

 

7. הודע מיידית למרכז בנקאות 5522* במקרים הבאים:

 • בכל מקרה של קבלת הודעה מהבנק כביכול, שאינה מכילה את מילת הקוד האישית שהגדרת.
 • בכל מקרה של אובדן, גניבת מכשיר הטלפון הסלולרי, החזרתו לספק הסלולרי או העברתו לאדם או לגורם אחר.
 • בכל מקרה של שיבוש, תקלה או שגיאה בשירות.

 

לתשומת ליבך!

הבנק אינו פונה ב-SMS או בדואר אלקטרוני בבקשה למסירת פרטים אישיים ו/או סיסמאות. אם קיבלת הודעה מסוג זה, אל תשיב לה ודווח על כך מיידית למוקד תמיכת האינטרנט בטלפון 03-9544333.  

 

לאומי עושה מאמצים רבים כדי להגן על המידע הנשלח מחשבונך ופועל על פי העקרונות הבאים:

 • ההודעות הנשלחות אליך אינן מכילות פרטים מזהים שלך.
 • המידע מועבר מהבנק לספקים הסלולאריים בקו תקשורת ייעודי ומוצפן.
 • בשירות 'התכתבות ב-SMS המידע יישלח אליך לאחר שתזדהה בהצלחה באמצעות סיסמה שתישלח ממכשיר הטלפון הרשום לשירות.
 • בשירות 'התכתבות ב-SMS הסיסמה תיחסם במקרים הבאים:

  1. לאחר 3 ניסיונות כושלים להקשת סיסמה.

  2. אי שימוש בשירות במשך 30 יום מקבלת סיסמה חדשה.

  3. אי שימוש בשירות במשך 6 חודשים.
  שחרור סיסמה: אם נחסמה סיסמתך, אנא פנה למוקד התמיכה (טל' 03-9544333) לצורך שחרורה.

* אין בהצגת הסיכונים לעיל כדי לגרוע מאחריותו של מי מהצדדים.

 

למידע נוסף על אבטחת מידע בשירותי הבנקאות המקוונת