DCSIMG

שליפת שיקים שהופקדו למשמרת

חדש בלאומי, מהיום שולפים שיקים דחויים בקלות באמצעות חשבון העסק באתר לאומי.

 

איך משתמשים בשירות?

  • בתפריט הראשי בחרו ב'שיקים' ואז ב'שליפת שיקים דחויים'.
  • אתרו את השיק לשליפה.
  • סמנו את השיק לשליפה והמתינו לאישור*.

 

*בחשבון בעל הרכבי חתימות, הבקשה תעבור לטיפול לאחר אישור מורשי החתימה. שליפת השיקים מותנית באישור בנקאי.

 

כניסה לחשבונכם

 

 

 

הבהרות >>