DCSIMG

 העברות בלאומי לעסקים 

 העברות בלאומי לעסקים 

 

יתרונות והטבות העברה לחשבון בבנק לאומי העברה לחשבון בבנק אחר בסוף יום העסקים
הגדרת הרכב חתימות בעלי התפקיד בחברה  כן כן
ניהול רשימת מוטבים קבועים להעברה (ספקים ומשכורות) כן כן
טעינת קובץ הנתונים כן כן
העברת משכורות כן כן
הטבות באפליקציה ובאתר* 73%-90% 90%-94%


ההטבה מיועדת ללקוחות שאינם עסקים קטנים.

  • העברה לחשבון בבנק לאומי תתבצע במהלך יום העסקים.
  • העברה לחשבונות בבנקים אחרים בסוף יום העסקים*.

*העברת זה"ב תתבצע במהלך יום העסקים.