DCSIMG

 הודעות ללקוחותינו 

 הודעות ללקוחותינו 

פעילות שרותי ניירות ערך במרכז בנקאות החל מה- 01.08.2018

חשוב לנו לעדכן אתכם, כי החל מתאריך 1.08.2018, שרותי ניירות ערך אשר זמינים באתר ובאפליקציית לאומי, לא יינתנו במרכז בנקאות.


השירותים זמינים עבורכם באתר ובאפליקציה 24 שעות ביממה, בכפוף להרשאות ותנאי השירות.