DCSIMG

 המוצרים הדיגיטליים של לאומי עסקים 

 המוצרים הדיגיטליים של לאומי עסקים 

סחר בין לאומי

מייבאים ומייצאים? אנחנו מאפשרים לכם לבצע מגוון פעולות רחב בערוצים הדיגיטליים שלנו:

  • ניהול מוטבים בסחר בינלאומי- הוספה וניהול מוטבים באופן עצמאי באתר
  • חתימה על הוראות סחר בינלאומי בסלולר
  • תמורות שהתקבלו בסחר בינלאומי
  • העברת הוראות תשלום לספקים/מוטבים בשיטות תשלום שונות (יבוא ישיר/שרותים, העברות מט”ח ,דוקומנטים לגביה ועוד)
  • העברת בקשות לפתיחת אשראים דוקומנטרים - יבוא

ועוד פעולות רבות בסחר בינלאומי בדיגיטל.

 

 

 

סחר בינלאומי באפליקציית לאומי: