האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies והסרתם לחץ כאן.

 לאומי נותן לכם יותר בחשבון העסקי 

 לאומי נותן לכם יותר בחשבון העסקי 

הבהרות

כללי

  • לאומי רשאי לשנות את התנאים בכל עת וללא הודעה מוקדמת 
  • כללי הגדרת “עסק קטן” ועסק גדול” כמפורט באתר לאומי
  • כל ההטבות בכפוף לעמלות מינימום ולתנאים המפורטים בסניפי לאומי ובאתר לאומי 
  • ריבית הפריים השנתית – כמפורט בסניפי לאומי 
  • לאומי רשאי לשנות את התנאים בכל עת וללא הודעה מוקדמת
  • אובליגו ובטחונות כפי סמכויות

* הזכאות לקבלת ההטבות המופיעות בהצעה זו הינה עד ליום 31.12.2018

 

אשראים 

  • אישור כל אחת מההלוואות, סכומן, התנאים והביטחונות, הינם בכפוף לשיקול דעת סניף הבנק ובכפוף לכושר ההחזר של הלווה 
  • פרסום זה אינו מהווה הצעה ו/או התחייבות להעמדת אשראי. 
  • אי עמידה בפרעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל