DCSIMG

 לאומי נותן לכם יותר בחשבון העסקי 

 לאומי נותן לכם יותר בחשבון העסקי 

לאומי נותן לכם יותר בניהול החשבון העסקי

הלוואה עד 250,000 ש"ח בהחזר של עד 48 תשלומים חודשיים

 

גובה ההלוואה  תקופת ההחזר  שיעור הריבית למעבירי מחזור של עד ₪360,000 * שיעור הריבית למעבירי מחזור שנתי של מעל ₪360,000
עד 250,000 ₪  עד 48 חודשים פריים + 1.45% פריים + 1.15%

 

  • הלוואה בריבית P+1.45%

ההלוואות מיועדות ללקוחות קיימים וחדשים בעלי חשבון עסקי,
בעלי מחזור הכנסות שנתי של עד 360,000 ש"ח, המעבירים פעילות
ללאומי בגובה של לפחות מחצית ממחזור ההכנסות

 

  • הלוואה בריבית P+1.15%

ההלוואות מיועדות ללקוחות קיימים וחדשים בעלי חשבון עסקי,
בעלי מחזור הכנסות שנתי של מעל 360,000 ש"ח, המעבירים פעילות
ללאומי, בגובה של לפחות מחצית ממחזור ההכנסות ו/או עושר פיננסי
של 1 מיליון ₪ ויותר שיופקד לחצי שנה ומעלה.

 

* לתשומת לבכם, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל

 

הטבות בשנה הראשונה לניהול החשבון העסקי

 

עסק קטן

הטבה שיעור ההטבה
הטבה בפנסקי שיקים 50%
הטבה בהפקדת ממ"ד 48%
הטבה בטיפול בהלוואה מעל 100 אש"ח 42%
הטבה בטיפול במסגרת אשראי 42%

 

עסק גדול

הטבה שיעור ההטבה
הטבה בפנקסי שיקים 50%
הטבה בהפקדת ממ"ד 48%
הטבה בדמי טיפול באשראי וערבות 42%
הטבה בטיפול במסגרת אשראי 42%

 

 

הבהרות